SI NEI TIL APEKATTEN!

Mange ledere har apekatter på kontoret. Som i tillegg ikke er deres!

Det er ikke mange bøker jeg har lest flere ganger, men "Ett-minutt-sjefen og apekattene" er en av dem. Budskapet i boken er enkelt, men krevende. Budskapet til ledere er: drep ikke egen effektivitet og trivsel ved å ta ansvaret for problemer, analyser, vurderinger, prosjekter - som hører til hos dine medarbeidere.

Den klassiske situasjonen er en arbeidssom, velmenende medarbeider som kommer uanmeldt inn på ledernes kontor. "Vi har et problem. Hør her." Lederen lytter, ser at problemstillingen er viktig, men ser ikke noen umiddelbar løsning. Lederen vet at han har kunnskaper og meninger om problemet og ser at det angår han selv. Lederen har mange andre problemer på dagens tidsplan. Han har det travelt og ønsker å være effektiv. Så skjer det ulykksalige. Lederen sier: "Jeg ser at det er et viktig problem, men jeg har ikke tid til å diskutere det. La meg tenke litt på det, så kommer jeg tilbake til deg". Nå er det skjedd!

La oss betrakte problemet som en apekatt. Hvem hadde apekatten på ryggen da situasjonen startet. Hvem har apekatten på ryggen når medarbeideren går ut av lederens kontor? Riktig - lederen har overtatt apekatten.

Tenk deg en leder med 10 medarbeidere. Er det rart at mange ledere har overfylte inn-kurver, fulle skrivebord og digre bokhyller? Mange ledere har til og med bunker i vinduskarmen og på gulvet!

For hver ape er det to personer som er involvert. En som arbeider med den og en som overvåker den. Når lederen overtar arbeidet med andres apekatter, "stjeler" han fra sin egen tid - og blir en overarbeidet og lite effektiv leder. I tillegg blir medarbeideren "umyndiggjort" og fortalt at han ikke er dyktig nok til å løse problemet. Dersom det blir en vane for alle å overlate arbeidet med utfordrende apekatter til lederen - så ser vi umiddelbart hvilken medarbeidertype lederen utvikler. Og vi ser samtidig hvilken ledertype som blir utviklet.

Som leder er det viktig å kikke på skulderen når en medarbeider forlater kontoret ditt. Han noen greid å plassere en apekatt der? Hvis, ja, spring etter - og sett apekatten der den hører hjemme.

Når du hører setningen "Vi har et problem" - så øv deg på avbryte og si:
"Vi har ikke noe problem og ikke vil vi få det heller. Jeg er sikker på at det finnes et problem; men det er enten ditt eller mitt - det er ikke vårt." Rydd opp og finn ut hvem som eier problemet.

Hvem eier apekattene som du arbeider med?

Dette er en betrakning fra en som arbeider med en prosjektoppgave som handler om samspill og ledelse.

Paul M Larsen.