LOVEN OM UANSVARLIGHET

§ 1 Jeg har mange rettigheter - men ingen plikter.
§ 2 Jeg har rett til å ha det godt. Hvis jeg ikke har det godt, er det ikke min skyld.Det er regjeringens, politikernes, samfunnets eller bedriften skyld.
§ 3 Jeg har mange evner og behov som det er samfunnets og bedriften ansvar å utvikle og tilfredsstille.
§ 4 Når bedriften har problemer er dette ledelsens ansvar alene. Jeg er henvist til tilskuerbenken. Derfra kan jeg uten risiko komme med tilrop.
§ 5 Det er ledelsens plikt å dra meg med i beslutninger.Jeg behøver imidlertid ikke å ta stilling til beslutninger. Jeg behøver ikke å bidra med konstruktiv kritikk eller alternative forslag. Jeg nøyer meg med å påpeke feil og mangler i ledelsens forslag.
§ 6 Jeg har rett til trygghet - ellers kan jeg ikke være effektiv. Jeg har ingen plikt til å være effektiv for å kunne føle meg trygg.