Jeg har laget en stor prosjektoppgave innenfor emnet teamarbeid. Ta kontakt med meg så kan jeg sende deg den.

Kunsten å bygge et team!

Evnen til å skape gode team blir mer og mer viktig og en god leder må vite hvordan han/hun bygger et vinnende team. Det krever innsats og målbevissthet - og noen få grunnleggende egenskaper:

Skap en felles forståelse for hensikten med teamet.

En leder trenger å fokusere på energien teamet har før det kan skape ekstraordinære resultater. Lederen klargjør målet, konkretiserer visjonen, etablerer målsettinger, og viser team - medarbeiderne hvilken effekt deres innsats vil ha på resultatet.

Gjør målene til team-mål.

Som det er innenfor sport, vinner ikke hele teamet vinner ingen. Gode ledere bruker alltid ordene "vi" og "vårt". De fokuserer også alltid hvordan den enkeltes innsats passer inn.

Del fremgangen, aksepter skylden.

Det er lederens jobb å spre det gode budskap når det går bra. Gi en klapp på skulderen, gi en bonus, fortell om det i intern-avisen.
Når det derimot ikke går fullt så bra, bruk ikke pekefingeren. Aksepter fakta som blir presentert. Bruk så tid på teamet og fokuser på hvordan dette kan gjøres bedre.

Vær involvert.

I tradisjonelle organisasjoner har det ofte hvert lett for lederen å holde seg litt på utsiden. Nå må ledere være involvert hele tiden slik at de har en god følelse for hva som skjer og kan gi nødvendige direktiver underveis.

Vær en mentor.

Det er lederens jobb å utvikle talentet og styrken til de enkelte i teamet. Spør: "Hvordan vil du forbedres og øke din verdi for teamet?" Hvilket ansvar kunne du tenke deg å ta?" Bruk så din kunnskap og erfaring på en slik måte at du skaper vekst og resultater.

Måter å gjenoppbygge et team på!

Når et team trenger hjelp for å komme tilbake i rette sporet:

Glem det å være populær.

Fokuser på å fremskaffe resultater. Du kan ta vanskelige beslutninger uten å oppfattes som hensynsløs.

Ikke prøv å fremskaffe den perfekte plan. En god plan å kjøre etter i dag er bedre enn en perfekt i morgen.

Behandle alle teammedarbeidere som "nyansatte". Alle vil møte nye oppgaver og du trenger å evaluere deres fremskritt.

Sett stramme tidsfrister. Sett fokus på raskere beslutninger. Kommuniser at du tolerer rimelige feil, men ikke fravær av ansvar.

Bygg opp deres selvfølelse ved positive tilbakemeldinger. Glem ikke hva et smil kan gjøre for deg.

Oppdater regelmessig dine teammedlemmer om alle forhold som kan være viktig for teamet.

Hvordan håndtere konflikter

Følgende tips kan være til hjelp for å håndtere konflikter mellom team-medlemmer:

Spør de som er uenige om å forklare hverandres kommentarer. Dette kan hjelpe til med å lære de å forstå hverandre.

Arbeid ut et forslag til kompromiss. Skap enighet om den underliggende årsaken til konflikten og følg dette opp med gi-og-ta. Avslutt med enighet om et løsningsforslag.

Spør hvert medlem om å liste opp hva den andre bør gjøre. Bytt lister og velg et kompromiss alle kan godta. Sjekk kompromissene om de er i henhold til teamets målsettinger.

La de lage en liste med ti spørsmål til hverandre. Dette tillater partene å gi uttrykk for de viktigste bekymringene og eventuelle svar kan skape nye løsninger.

Overbevis team-medlemmene om at vi ikke alltid har rett. Hjelp dem til ikke å miste ansikt ved å vise at en forandret posisjon faktisk kan vise styrke.

Respekter ekspertene på teamet. Vektlegg ekstra deres meninger når konflikten involverer deres ekspertise, men la ikke dette skape grobunn for flere konflikter.