1. Beskrivelse av firma som leder \ bedriver prosjektert.
  • Overordnet målsetning for firmaet.
  • Har prosjektet relevans for firmaet.
  • Forklaring på hvorfor dette prosjektet bedrives i dette firmaet.
  • Vurdering av den økonomiske \markedsmessige \sosiale aspekter i firmaet.
 2. Hvordan gikk du frem for å få tilgang til prosjektet.
  • Fremgangsmåte som ble benyttet for å få kontakt med prosjektet. ( Metode)
  • Hvem jeg kontaktet ,både i å utenfor prosjektet
  • Kilder som ble benyttet både de som er med i prosjektet å andre.
  • Skille mellom primær (ditt eget ) og sekunder materiale. ( noe skapt av andre)
 3. Prosjekt navn:
  • Kort beskrivelse av prosjektet.( Base informasjon)
  • Prosjektets mål. ( finnes det en klar målformulering.)(er den målbar)
  • Prosjektets formål. ( er dette definert, og av hvem)
  • Planer. ( finnes det overordnet , aktivitet ,og detalj planer )
  • Organisering. ( ansvarsmatrise.)-( styregruppe)-(organisasjons plan)
  • Oppfølging. ( rapportering rutiner)( tiltaksplan for korrigeringer)
  • Prosjektkultur.( er dette en vanlig arbeidsform)( akseptans i mot linje org.)
  • Faktiske og forventede resurser. ( stemmer kart å terreng)
  • Prosjektleder rollen, og grupperollen er de definerte.?
  • Hvilke rammebetingelser er gitt.? Og av hvem,? Oppdragsgiver.
 4. Vurdering av prosjektet.
  • Se på de spesielle sider ved prosjektet.
  • Forankring til linjen.?
  • Ansvars matrise for prosjektet.
  • Er alle steg i planleggingingen utført.? Og av hvem ?
  • Milepel plan. detaljeplan, hvilken metode som ble benyttet.?
  • Dybde analysere en eller flere sider ved prosjektet.
  • Ta noe som er bra og noe som er mindre bra å forklare hvorfor.
  • Dukumenter dybden på bakgrunn av pensumlitteratur og annen litteratur.
  • Benytte kunskapene som er lært å hen vis til denne.
  • Har firma en utarbeidet manual for prosjektarbeid.?
 5. Henvisning liste ( vedlegg )
  • Litteratur liste med henvisning til bok forfatter utgivelses dato og sidetall