VEDLIKEHOLD

Vi hører stadig:

    Vedlikehold koster for mye!!
    Vedlikehold er bare et nødvendig onde!!
    Vedlikehold fører til produksjons bortfall!!
    Er vanskelig å få effektiv.!!

Til det er det bare en ting å si:

En dåre kan spørre mer en 10 vise kan svare.

En slik oppfatning av vedlikehold er ikke konstruktiv , et godt og konstruktivt samarbeide mellom prosess og vedlikehold er det eneste som fungerer.

Et vel fungerende vedlikehold i en vær bedrift vill muligens være bedriftens største aktivum. Vedlikeholds strateger som tar hensyn til den totale lønnsomheten er det som gir de beste resultater.

Bedrifter som har det vanskelig gjør ting som regel verre med å prøve å kutte i vedlikeholdet ukritisk, nettopp for at følgeskadene etter dette i di fleste tilfeller bare akselrerer prosessen og fører bare til en ytterliger forverring.

Samarbeide og tverrfaglig team som skaffer seg samforståelse av problemene og konstruktiv dialog og felles fokusering er en bedre vei å få til et effektivt vedlikehold.

Husk: En vedlikeholdsoppgave skaper en prosess eller produksjon, så den ene delen henger sammen med den andre.

De fleste forstår at dette med vedlikhold når det er snakk om eget hus eller egen bil.

Det er også her snakk om rett vedlikehold , og si at vedlikehold ikke har egenverdi er også en misforståelse. Det er nettopp igjenom konstruktiv og kreativ vedlikeholds tankegang at du kan skape forutsettninger for de store besparelsene.

Trender i vedlikehold i morgendagens vedlikehold.

Vedlikeholdsforbedringene har direkte innvirkning på kostnader